shopping cart icon shopping cart icon 0.00 PLN
  1. Strona główna
  2. DOTACJA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DOTACJA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Firma TEAMAR realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

na lata 2014 – 2020, w ramach projektu grantowego

 

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20.

Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania firmy w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 – wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 19 849,59 PLN